Mieli lituanistinių mokyklėlių mokytojai, vaikai ir tėveliai,

Norime visus mokančius lietuviškai pakviesti į tradicinį nacionalinio
diktanto rašymą, kuris bus organizuojamas Vasario 16-osios gimnazijoje.

Šiais metais pirmą kartą jis rašomas penktadienį, t. y. vasario 24 d., 9
val., lietuvių k. kabinete. Atvykti reikia tą dieną apie 8.30-8.45 val.

Registruotis reikia iki vasario 23 d. el. pašto adresu: a.birute@gmail.com

Dalyviams bus įteikti diplomai.

VLB valdybos narė švietimo reikalams

Dr. Sandra Petraškaitė-Pabst