2017 m. vasario 04 d. naujai išrinkta valdyba:
1. Pirmininkas: Alfred Hermann Erding
2. Pavaduotojas: Martynas Lipšys Düsseldorf
3. Iždininkė: Kristina Braun Nürnberg
4. Narys viešiesiems ryšiams: Gintautas Gudas Hüttenfeld
5. Narė švietimo reikalams: dr. Sandra Petraškaitė-Pabst Stuttgart

Mieli Vokietijos Lietuvių Bendruomenės nariai, Lietuvą mylintys draugai ir bičiuliai, visų pirma norime nuoširdžiai padėkoti už pasitikėjimą mumis, tikimės pateisinti jūsų lūkesčius. Šiais metais ypatingai sieksime intensyvinti dialogą tarp VLB valdybos ir vietinių apylinkių. Kad galėtume pagerinti ir užsitarnauti jūsų pasitikėjimą, mums, naujai išrinktai valdybai, ypatingai rūpi konstruktyvus bendradarbiavimas su apylinkėmis. Tad pirmas žingsnis ta linkme būtų išsiaiskinti jūsų poreikius.

Tam tikslui norim pasiūlyti jums priėmimo valandas telefonu: VLB valdybos pirmininkas Alfred Hermann pasiruošęs asmeniškai išklausyti jūsų pasiūlymus ir idėjas, į dr. Sandra Petraškaitę-Pabst galėsite kreiptis lituanistinio švietimo klausimais.

Kitas svarbus mūsų išsikeltas uždavinys – kurti ir stiprinti pasitikėjimo kultūrą tarp Vokietijos Lietuvių Bendruomenės valdybos ir visų jos narių. Labai prašytume palikti nuošalyje visas nuoskaudas ir pasipiktinimus bei pradėti eiti į dialogą. Naujoji valdyba yra pasiruošusi išklausyti visas nuomones ir pereiti prie konkrečių darbų. Pasilikę tik kivirčų lygyje, prarandame brangų laiką, kurį galėtume skirti prasmingiems dabams. Mūsų tikslas yra sprendimai ir darbai, kurie tarnautų visų bendruomenės narių labui.

2017 metų valdyba perima sudėtingas užduotis, kurios reikalauja neatidėliotinų sprendimų. Mes turime ir norime jas kuo geriau išspręsti, bet tai neįmanoma daryti paskubomis. Tik reikiamai susipažinę ir įsigilinę į esamą situaciją, galime priimti išmintingus sprendimus.
Todėl PASITIKĖJIMAS šiuo metu yra pats svarbiausias dalykas, kad VLB nariai ir visi tautiečiai atgautų pasitikėjimą Vokietijos Lietuvių Bendruomene, pradėtų pasitikėti vieni kitais. Atkurti ir įtvirtinti pasitikėjimą visose srityse, laikantis visų teisinių reikalavimų, yra ne vien bendruomenės stabilizavimo pagrindas, bet ir ilgalaikis tikslas. Visi valdybos nariai vieningai pažada to siekti.

Pagal tradicija kiekviena naujai išrinkta vadovybė gauna šimto dienų laikotarpį, kad galėtų apšilti kojas. Tikimės, jog ir naujoji valdyba galės pasinaudoti šia teise. Apie priimtus sprendimus ir pakeitimus būsite visi laiku informuojami.
Mūsų moto : PASITIKĖKIME VIENI KITAIS IR VEIKIME KARTU !
Nuoširdžiausi linkėjimai,
VLB valdyba

V A L D Y B A