Mieli Vokietijos lietuvių bendruomenės nariai,

Sveikiname Jus su artėjančiomis šv. Kalėdomis, linkime Jums ir Jūsų artimiesiems šviesios ir

džiaugsmingos iš vaikystės laikų sugrįžtančios kalėdinės nuotaikos. Esame dėkingi Jums už

pasišventimą dirbti lietuvių išeivijai, už laiką ir energiją, kuriuos aukojate lietuvių tautos išlikimui

už Tėvynės sienų. Dėkingi esame ir už aktyvų dalyvavimą VLB Tarybos rinkimuose, už

bendradarbiavimą su valdyba, linkime Jums laimingų ir sėkmingų 2017 metų.

VLB valdybos pirmininkė Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė