VLB Valdyba    s k u b i a i    ieško redaktorės ( redaktorių ) VLB leidiniui

“ INFORMACIJOS“

redaguoti.

( Vokietijoje, VLB apylinkės , gali redaguoti nuotoliniu būdu )

Susidomėjusius, prašome kreiptis i VLB valdybos raštinę :

Raštinės tel.: +49 6256 – 8598-18
Rūta Lange : office@vlbe.org
Raštinės darbo laikas:
pirmadieniais 10:00-14:00, antradieniais 10:00-13:00, ketvirtadieniais 15:00-18:00