MIELI TAUTIEČIAI,

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ TURI FINANSINIŲ SUNKUMŲ TOLIAU LEISTI NUO 1963 M. GYVUOJANTĮ ŽURNALĄ “PASAULIO LIETUVIS”.

“Pasaulio lietuvį” galime išsaugoti tik PRENUMERATORIŲ, AUKOTOJŲ, RĖMĖJŲ IR REKLAMOS DĖKA. Tik bendromis pastangomis pasieksime, kad leidyba nenutrūktų.

PLB Valdyba, rezoliucijos įpareigota tęsti žurnalo leidybą, deda visas pastangas po vasario mėnesio išleisti likusius aštuonis šių metų numerius. Visas jūsų prenumeratos ir paramos aukas būtinai panaudosime tolimesnei žurnalo ar, pagal finansinę situaciją, metraščio (1- 4 numerių per metus) leidybai.
PLB Valdyba ir “Pasaulio lietuvio” redakcija DĖKINGA už kiekvieną gautą centą, skirtą vieno iš seniausio be pertraukų leidžiamų žurnalų lietuvių kalba leidybai, ir paskelbs visą paramos informaciją.

AUKOTI PER PAYPAL IR PRENUMERATOS INFORMACIJA: www.pasauliolietuvis.lt

AUKOTI BANKO PERVEDIMU:
“Pasaulio lietuvis” sąskaita Lietuvoje:
Gavėjas: Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovybė Lietuvoje
Sąskaitos numeris: LT767300010124236579
Bankas: AB “Swedbank”
Banko kodas: 73000
SWIFT kodas: HABALT22

Rėmėjų ir jūsų reklamos žurnale bei PLB internetiniuose portaluose pasiūlymų nekantriai laukiame el.pašto adresu: info@plbe.org. Rėmėjų pavardės, jums sutikus, bus skelbiamos.

Savo straipsnius ir mintis dėl “Pasaulio lietuvio” turinio siųskite el. paštu: plietuvis@plbe.org

Daugiau apie PLB ir jos veiklą rasite mūsų svetainėje www.plbe.org ir FB paskyroje:
www.facebook.com/PLB-Pasaulio-Lietuvių-Bendruomenė

Pasaulio lietuvis