Romuvos apylinkės valdyba tęsia darbą pasikeitusia sudėtimi. Susipažinti su informacija galima prisegtame dokumente: 

vlb-valdybos-nutarimas-posedis-620-2

Romuvos valdybos posėdyje, įvykusiame š.m. rugsėjo 30 d. 19.30 val, susirinkime dalyvavo 5 nariai.  Posėdyje svarstytas klausimas dėl pareigų pasiskirstymo. Nutarta vienbalsiai : Romuvos apylinkės valdybos pirmininke išrinkti Aušrą Stankevičienę, pirmininkės pavaduotojas – Marijus Luinys, jis atsakingas už apylinkės interneto svetainės administravimą. Iždininkės pareigose Inga Senkutė-Scholz. Sekretorė – Daiva Angelė Digaitytė. Romuvos apylinkės valdybos narys – Andrius Janutis.