VOKIETIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS DARBUOTOJŲ SUVAŽIAVIMO PROGRAMA

2015m. lapkričio 6 – 8 d. Schloß Stetten, 74653 Künzelsau

Penktadienis, lapkričio 6 d.

17.00 val. Dalyvių registracija ir kambarių pasiskirstymas viešbutyje „Gasthof zur Engel“
Schnurgasse 5, 74653 Künzelsau, tel. nr. 079408304.
18.30 val. Išvykimas iš viešbučio į Lietuvos garbės konsulo barono prof. Wlf. von Stetten
rezidenciją.
19.00 val. Vakarienė.
19.30 val. „Vakarinis posėdis“ – sveikinimai.
20.30 val. Susipažinimo vakaronė.
22.00 val. Grįžimas į viešbutį.

Šeštadienis, lapkričio 7 d.

8.00 val. Pusryčiai likusiems nakvoti pilyje.
8.30 val. Išvykimas iš viešbučio į Lietuvos garbės konsulo barono prof. Wlf. von Stetten
rezidenciją.
9.00 val. Suvažiavimo pradžia. Dalyvių prisistatymas.
9.30 val. „VLB pirmininko žodis“ – Antanas Šiugždinis.
9.45 val. Pranešimas apie VLB stovyklą – Jurgita Noreikaitė-Pickel.
10.00 val. LR ambasadoriaus Vokietijoje D. Matulionio pranešimas.
10.30 val. Ambasadoriaus ypatingiems pavedimams Ž. Povilionio pranešimas apie
bendradarbiavimą; dėl Lietuvos nepriklausomybės 100-čio paminėjimo.
11.00 val. Pertrauka
11.15 val. Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkės Dalios Henke pranešimas.
11.45 val. Vasario 16-osios gimnazijos direktorės pranešimas.
12.15 val. Pietūs.
13.00 val. Ekskursija po Stetten pilį.
14.00 val. VLJS pranešimas.
14.30 val. Apylinkių pirmininkų pasisakymai ir diskusijos.
15.45 val. Pertrauka.
16.00 val. Apylinkių pirmininkų pasisakymai, renginių planai 2016 metams.
16.30 val. Diskusijos.
17.00 val. Suvažiavimo apibendrinimas.
17.30 val. Vakarienė.
19.00 val. Štutgarto apylinkės 70-čio jubiliejinė šventė – sveikinimai, apdovanojimai, koncertas.
19.10 val. Dr. Vinco Bartusevičiaus ir istorikės Rūtos Schwende istorinė apžvalga „ 70 metų
Štuttgarto apylinkėje“.
22.30 val. Grįžimas į viešbutį.

Sekmadienis, lapkričio 8 d.

9.00 val. Pusryčiai likusiems nakvoti pilyje.
9.30 val. Išvykimas iš viešbučio į Lietuvos garbės konsulo barono prof. Wlf. von Stetten
rezidenciją.
10.00 val. Šv. Mišios Stetten pilies koplyčioje.
11.00 val. Atsisveikinimas.
Registruokitės prašau iki lapkričio 1d. šiuo elektroninio paštu: office@vlbe.org arba šiuo telefono numeriu 06256/859818.