Mieli lietuvių bendruomenių ir organizacijų užsienyje vadovai,

Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentas (URM ULD) Jūsų žiniai persiunčia Valstybinio studijų fondo informaciją apie 2015 m. rugpjūčio 24  d. pradedamą valstybės paramos skyrimo išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose konkursą.

Maloniai prašome šią informaciją išplatinti Jūsų organizacijų narių tarpe, jei galite, paskelbti organizacijų internetinėse paskyrose. Naudojimo patogumui informaciją siunčiame doc formate.

URM ULD pasirengęs dalintis su jumis visa aktualia informacija. Nuoširdžiai atsiprašome, jei šis laiškas Jums yra neaktualus – maloniai prašytumėme informuoti (adresu lietuviai@urm.lt), jei nepageidaujate gauti tokios informacijos. Tai pat būsime dėkingi, jei informuosite apie adresų, kontaktų pasikeitimus, papildymus.

Nuoširdžiai Jūsų,

Lina Žukauskaitė

URM Užsienio lietuvių departamento

direktoriaus pavaduotoja

VSF 20150818