Kviečiame į buvusių gimnazijos mokinių susitikimą birželio 26–28 dienomis.

Vasario 16-osios gimnazija yra vienintelė pokaryje Vakarų Vokietijoje įkurta pabėgėlių mokykla, kuri šiais metais švenčia savo 65 metų jubiliejų. Tai išties gražus jubiliejus turint omenyje ir tai, kad daugelis kitų panašių mokyklų jau yra uždarytos, pavyzdžiui, latvių ir vengrų gimnazijos užsidarė prieš daugiau kaip 25 metus.

Iniciatyvą pagerbti šį įvykį, sukviesti visus buvusius gimnazijos mokinius, pažvelgti į ateitį kilo praeitais metais keliems buvusiems jos mokiniams per tradicines gimnazijos Jonines. Gimnazijos vadovybė nutarė paminėti šią sukaktį šių metų birželio 26–28 dienomis ir sukviesti ne tik visus buvusius mokinius, bet ir mokytojus, direktorę , kuratorijos narius, visus, prisidėjusius prie gimnazijos išlaikymo iki šių dienų.

Numatyta tokia programa:

Birželio 26 d., penktadienį, po vakarienės svečiai renkasi gimnazijos berniukų bendrabučio salėje, kur vyks registracija ir „suneštinė“ vakaronė. Visą savaitgalį ši patalpa bus renginio būstinė.

Birželio 27 d., šeštadienį, po pusryčių toje pačioje salėje bus demonstruojamos nuotraukos ir filmai iš gimnazijos praeities, vyks kiti renginiai. Jei atvyks daugiau žmonių, renginiai vyks ir mokyklos klasėse, o esant geram orui – ir parke.
14 val. – iškilmingas 65 metų paminėjimas, dalyvių pristatymas, kapų lankymas.
17 val. – tradicinė Joninių šventė su gimnazistų pasirodymais, krepšinio turnyru, laužu ir paparčio žiedo ieškojimu…

Birželio 28 d., sekmadienį, po pusryčių pamaldos ir išvykimas.

Renginiui populiarinti sukurta internetinė svetainė www.ginmazistai.de ir tuo pačiu pavadinimu svetainė facebook‘e.

Artimiausiu metu ten bus įdėta nuoroda į specialią anketą, kurią užpildę dalyviai galės užsiregistruoti, užsisakyti mokamas paslaugas, pavyzdžiui, nakvynę, valgį per šventę ir pan.

Užsiregistravę svetainėje www.gimnazistai.de buvę mokiniai gali palaikyti tiesioginį ryšį su kitais svetainėje registruotais buvusiais mokiniais iš viso pasaulio.

Susidomėjimas susitikimu yra didelis. Nori atvykti buvę mokiniai, kurie savo veikla garsina lietuvių vardą ne tik Vokietijoje. Apie šventę prašome informuoti visus, ypač tuos, kurie paskutiniu laiku dėl vienokių ir kitokių priežasčių atitolo nuo savo mokyklos – Vasario 16-osios gimnazijos.

Romas Šileris