Gerbiami tautiečiai,

kaip gera jausti viltį, laimę ir paguodą,
kaip išganinga, jų netekus, laukti ir kentėti!
Gyvenimas daug atima, bet dar daugiau jis duoda.
Gyvenimas – naktis, bet jos skliautai žvaigždėti.

Nuoširdžiai sveikinu Jus su Šventomis Kalėdomis – džiugia krikščioniškojo pasaulio švente.
Linkiu Jums malonių švenčių ir sėkmingų 2015 –ujų metų. Tegul Jūsų pastangos stiprina mūsų Tėvynę ir žmonių pasitikėjimą savo valstybe.

Su pagarba

Antanas Šiugždinis
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas