*  K V I E T I M A S   *

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti trisdešimt ketvirtajame Lietuvių kultūros instituto suvažiavime, kuris įvyks 2014 m. rugsėjo 26–28 d., D-68623 Lampertheim-Hütten­felde, Romuvos pilaitės didžiojoje salėje.

LKI Valdyba

2014 m. LKI SUV-ELP

 *   P R O G R A  M A   *

 „Didysis lietuvių tautos egzodas 1944 m.: Priežastys ir pasekmės“

Šiais metas sukanka 70 metų, kai Antrojo pasaulinio karo verpetuose, antrosios sovietų okupacijos išvakarėse lietuvių gyventojai masiškai pakilo Vakarų link. Jie sudarė tos lietuvių tautos dalies branduolį, kuri į savo gimtuosius namus po karo jau negrįžo, o perėję Vokietijos pabėgėlių stovyklas pasklido po visą pasaulį. Šių pabėgėlių likimo kai kuriuos aspektus bus bandoma suvažiavimo metu atsekti. Prelegentų daugumą sudaro Lietuvių išeivijos instituto (Kaune) darbuotojai, kurie tyrinėja lietuvių egzilio istorijos, literatūros bei šiuolaikinės migracijos problematiką.

 Penktadienis, rugsėjo 26 d.:
—————————————-

Atvykimas, registracija

18:00 val.            vakarienė

19:00 val.             LKI suvažiavimo atidarymas ir sveikinimai:
                            Dr. Vincas Bartusevičius, LKI vedėjas
                            Deividas Matulionis, LR ambasadorius
                            Prof. dr. Egidijus Aleksandravičius, LII direktorius

Įvadas į suvažiavimo temą

20:00 val.            Poetų ir karių emigracija –
Prof. dr. Egidijus Aleksandravičius, Kaunas
Diskusijos

21:00 val.            Susipažinimo vakaras

Šeštadienis, rugsėjo 27 d.
———————————–

09:00 val.    pusryčiai  

09:30 val.    Išėjusiems negrįžti: pasitraukimo iš Lietuvos tema išeivių tekstuose  –
Dr. Dalia Kuizinienė, Kaunas
Diskusijos

10:30 val.    Dabarties įsivaizdavimas ir ateities vizijos išeivijos politiniuose tekstuose“ –
Dr. Mykolas Drunga, Kaunas
Diskusijos

11:30 val.    Lietuvos diplomatai: viltys ir likimai Antrojo pasaulinio karo metais  –
Dr. Asta Petraitytė-Briedienė, Kaunas
Diskusijos

12:30 val.    pietūs

14:15 val.    O vis dėl to juokėmės: gyvenimas pagal karikatūras  –
Dr. Rasutė Žukienė, Kaunas
Diskusijos

15:30 val.    kava

16:00 val.    Už žmogų, už laisvę, už tėvynę: naujų organizacinių formų paieškos emigracijoje  –
Dr. Daiva Dapkutė, Kaunas
Diskusijos

17:00 val.    Stovyklų likvidavimo metas. Vokietijos lietuviai 1951–1960 –
Dr. Vincas Bartusevičius, Wittlichas
Diskusijos

18:00 val.    vakarienė

19:00 val.    Apskrito stalo diskusija: „Vokietijos lietuvių bendruomenės dabartis ir ateitis“.  pof. dr. Egidijus Aleksandravičius (moderatorius), Antanas Šiugždinis – VLB pirmininkas, Simonas Černiauskas – PLJS ir VLJS pirmininkas, Gabrielė Žaidytė – Kultūros atašė ir kt.

20:30 val.     Bendras pobūvis

Sekmadienis, rugsėjo 28 d.
————————————-

09:00 val.    pusryčiai – išvykimas

**********************************

S U V A Ž I A V I M A S

vyksta Vokietijos lietuvių kultūros centre Romuvoje – Rennhofo pilaitėje,
Lorscher Str. 1, D-68623 Lampertheim-Hüttenfeld,
Tel.: 06256-859 818, Fax: 06256-8599015.

Suvažiavimas prasideda penktadienį, rugsėjo 26 d. su vakariene ir baigiasi šeštadienį, rugsėjo 27 d. su bendru pobūviu. Rengėjai padengia dalyvių maisto išlaidas. Kelionės ir nakvynės išlaidas dengia dalyviai patys. Registracijos mokestis € 10,00.

Nebrangios nakvynės: (priv.) A. Veršelis, Hüttenfeld, tel. 06256-1546 (anthony@verselis.de); Hotel am See, 69502 Hemsbach, Seeweg 6, Tel.: 06201-76 51, Fax: 06201-44959 (3 km atstume).

REGISTRUOTIS IKI 2014 M. RUGSĖJO 20 D.:

Litauisches Kulturinstitut
Tel.: 06571-46 29, faksas: 06571-28 644,
el.p.: info@LitauischesKulturinstitut.de

***************************

SUVAŽIAVIMAS RENGIAMAS BENDRADARBIAUJANT SU
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA BERLYNE IR
LIETUVIŲ IŠEIVIJOS INSTITUTU KAUNE

Suvažiavimą remia:
Hesseno krašto politinio švietimo įstaiga
Lietuvių fondas, JAV
Vokietijos Lietuvių Bendruomenė