Šv. Velykų proga sveikiname visus ir linkime turiningų, spalvingų, brandžių, sočių, sveikų ir saulėtų švenčių dideliems ir mažiems!

Nuoširdžiai sveikina Vokietijos lietuvių bendruomenės valdyba