VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJA KVIEČIA MOKYTIS

Vasario 16-osios gimnazija 2014–2015 mokslo metais kviečia mokytis lietuvių kilmės vaikus.

Gimnazija:

* Valstybės pripažinta privati mokykla, kurioje mokomasi pagal Hesseno žemės Švietimo ministerijos programą, papildytą lituanistine programa.

* Lituanistinę programą sudaro: lietuvių k. ir literatūros, Lietuvos istorijos, religijos, žemesnėse klasėse be minėtų mokomųjų dalykų dar ir geografijos, politikos – ekonomikos bei muzikos pamokos.

* Gimnazijos atestatas pripažįstamas visame pasaulyje.

* 2010 m. Gimnazijai suteiktas Hesseno žemės Švietimo ministerijos gabių vaikų ugdymo sertifikatas.

* Tai dvikalbė, jaunus žmones krikščioniška dvasia ugdanti mokykla. Moderni ir tuo pačiu sauganti bei puoselėjanti unikalią Gimnazijos istorinę atmintį ir lietuviškas tradicijas.

* Mokymosi įstaiga, kurioje jauni žmonės dalyvauja tarptautiniuose meno, sporto, ekonomikos ir politikos projektuose, kasdien mokosi būti sąmoningais bei tolerantiškais Europos piliečiais.

Gimnazija siūlo:

* Draugišką ir šeimynišką atmosferą, kurioje ypač didelis dėmesys skiriamas solidarumui, bendravimui ir individualiam ugdymui.

* Mažas klases, kuriose mokytojai gali atsižvelgti į kiekvieno mokinio poreikius ir gebėjimus.

* Moderniai ir jaukiai įrengtą bendrabutį, kuriame vaikams, globojamiems bendrabučio vedėjų, sudaromos geros sąlygos mokytis ir tobulėti.

* Lankyti mokinių orkestrą, vokalinį ansamblį, tautinių šokių, ateitininkų, mokinių verslo, keliautojų, dailės, biržos inscenizacijos, jaunesniųjų klasių globėjų, „Europos“, „Nestovėk nuošalyje“, „Gurmanų klubo“, „Kino klubo“, bendrabučio radijo, hip-hop šokio, krepšinio, programavimo būrelius.

Gimnazija ieško:

* Smalsių, iniciatyvių ir kūrybingų mokinių, motyvuotų aktyviai dalyvauti mokykliniame gyvenime bei atkakliai siekiančių savo tikslų.
Dokumentai priimami iki 2014 m. kovo 31 d.

Daugiau informacijos:
 Tel.: +49 6256 859900
 El. paštu: sekretariat@litauischesgymnasium.de
 Interneto puslapyje: www.gimnazija.de