Nuo Naujųjų metų naujai įrengtos Vokietijos Lietuvių Bendruomenės svetainės adresas bus toks:

 www.vlbe.org

VLB raštinės adresas:

office@vlbe.org