[h1]Tarėsi aktyviausi Vokietijos lietuviai[/h1]
Vokietijos sostinėje Berlyne 2013 m. lapkričio 16–17 dienomis rinkosi Vokietijos lietuvių bendruomenės (VLB) aktyviausieji.
Viena stipriausių Europos lietuvių bendruomenių, ketvirtoje vietoje pagal šalyje gyvenančių lietuvių skaičių, kasmet renkasi vis kitame mieste aptarti metų aktualijų, pasitarti dėl naujų planų ir apsikeisti informacija. Vokietijoje veikia 23 apylinkės, kurios vienija per 1200 lietuvių (oficialiais duomenimis, Vokietijoje gyvena apie 32000 asmenų, turinčių Lietuvos pilietybę)

Suvažiavimas prasidėjo ekumeninėmis pamaldomis Lietuvos ambasadoje, po kurių dalyvius sveikino LR ambasadorius Deividas Matulionis, Berlyno apylinkės pirmininkė Vilma Range bei VLB pirmininkas Antanas Šiugždinis. O dr. Vincas Bartusevičius pristatė Berlyno apylinkės įsikūrimo istoriją. Istorinės nuotraukos bei pasakojimų įvairovė apie lietuvius, gyvenusius Berlyne, tikriausiai nustebino ne vieną svečią.
Pirmasis vakaras buvo apvainikuotas susipažinimo vakarone, kurioje grojo ir dainavo Raminta Kurklietytė ir Monika Verbalytė.

Kita suvažiavimo diena prasidėjo dalyvių prisistatymu, kurių atvyko apie penkiasdešimt iš įvairių Vokietijos miestų ir miestelių: Štutgarto, Miuncheno, Kelno, Liubeko, Saarlando, Hamburgo, Hiutenfeldo, Eseno-Miulheimo, Hageno, Leipcigo, Niurnbergo.
VLB pirmininkas A. Šiugždinis išsamiai pristatė bendruomenės aktualijas bei ruošiamus naujus projektus. Galėjome pasidžiaugti, kad po daugelio metų pertraukos Vasario 16-osios gimnazijos patalpose vasarą vėl vyksta vaikų stovyklos. Į kitą, kuri vyks 2014 m., vėl planuoja atvykti gražus būrys vaikų iš įvairių Europos šalių ir Lietuvos.

Ambasadoriaus D. Matulionio pranešime buvo akcentuoti du pagrindiniai klausimai: ko tikisi ambasada iš VLB ir ko gali tikėtis lietuviai, gyvenantys Vokietijoje, iš Lietuvos institucijų. Ambasadorius asmeniškai padėkojo aktyviems Vokietijos lietuviams.

Vasario 16-osios gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė savo pranešime akcentavo VLB ir gimnazijos bendradarbiavimą bei apžvelgė gimnazijos situaciją ir jos ateities planus.

VLB valdybos veiklos naujoves pristatė šių eilučių autorė. Norint keistis ir tobulėti, reikia ištirti esamą padėtį, tai ir padarė VLB valdyba rugsėjo mėnesį, atlikdama apylinkių pirmininkų apklausą „Mes po vienu stogu“. Apklausos rezultatai pirmą kartą buvo pristatyti taip pat rugsėjo mėnesį vykusiame VLB pirmininkų suvažiavime Hiutenfelde. Jie nenustebino esamos valdybos, padėtis tokia pat, kaip ir visos PLB  – nepakankamai ir neefektyviai komunikuojama tarp VLB valdybos ir apylinkių aktyvistų.

Remdamasi šia apklausa, VLB valdyba nusprendė investuoti į naujo VLB internetinio puslapio kūrimą ir atsivėrusias naujas galimybes, kurias pristatė Sergejus Šišulinas, VLB valdybos narys, atsakingas už internetines technologijas. Didelio atgarsio susilaukė pasiūlymas suvienyti visų apylinkių internetines svetaines po „vienu stogu“. Šios naujovės pradės veikti 2014 m. pradžioje. Antroje darbo dienos pusėje Ieva Kleinauskas, Kelno-Bonos apylinkės pirmininkė, pristatė nesenai išėjusią VDU prof. Egidijaus Aleksandravičiaus knygą „Karklo diegas“.

Neatsiejama VLB dalis yra Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga (VLJS). Jos pirmininkas Simonas Černiauskas pristatė naujus VLJS projektus ir kitų metų iššūkius.

Kitais metais VLB darbuotojų suvažiavimas planuojamas rengti Hiutenfelde, nes ten įsikūrusi Romuvos apylinkė švęs 60 m. jubiliejų. Suvažiavimą užbaigė ekskursija laivu po vakarinį Berlyną.

Dalia Henke,
VLB valdybos vicepirmininkė