[h1]KONSULINĖ MISIJA HÜTTENFELDE[/h1]
Siekdama sudaryti lengvesnes sąlygas gauti konsulines paslaugas Lietuvos piliečiams, gyvenantiems vakarinėje Vokietijos dalyje, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kartu su Lietuvos ambasada Vokietijoje 2013 m. gruodžio 07-08 dienomis organizuoja konsulinę misiją į Hiutenfeldą.

Adresas: Schloss Rennhof * Lorscher Str. 1, 68623 Lampertheim-Hüttenfeld

Hiutenfelde esančioje lietuviškoje Vasario 16-osios gimnazijoje dirbs ambasados konsulinis pareigūnas, kuris priims Lietuvos Respublikos piliečių ir lietuvių kilmės asmenų prašymus dėl pasų keitimo ir išdavimo, Lietuvos pilietybės, užsienyje sudarytų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje ir Lietuvos piliečių, išvykusių iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, gyvenamosios vietos deklaracijas.

Lietuvos konsulinės misijos Hiutenfelde darbo laikas bus skelbiamas Lietuvos ambasados Vokietijoje interneto tinklalapyje http://de.mfa.lt . Dėl išankstinės registracijos priėmimui prašome kreiptis į Lietuvos ambasadą Vokietijoje el. paštu: konsulat.de@mfa.lt , tel. +49 30 890 68121, +49 30 890 681 20, faks. +49 30 890 095 93.

Išvažiuojamosios konsulinės misijos užsienio valstybėse organizuojamos nuo tada, kai nuo 2009 metų birželio 29 dienos į Lietuvos Respublikos pasą papildomai elektroniniu būdu pradėta įrašinėti asmens biometrinius duomenis ir pirštų atspaudus. Konsuliniai pareigūnai vyksta į tuos regionus, kur yra didelės lietuvių bendruomenės ir nėra Lietuvos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos.

Rūta GENIENĖ
Patarėja / Botschaftsrätin

Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijos Federacinėje Respublikoje /
Botschaft der Republik Litauen in der Bundesrepublik Deutschland
Charitéstr. 9, 10117 Berlin
T.: +49 30 890 681-0│F.: +49 30 890 095 93

Konsulat.de@mfa.lt
http://de.mfa.lt.