Apylinkės – lit mokyklėlės

Berlyno LB apylinkė (Berlin)

Berlyno apylinkė: www.berlynas.vlbe.org

Petras Breimelis – pirmininkas

El. paštas: berlynas@vlbe.org
Tel.: 015784859922

Lituanistinė mokykla 

Vida Kaluza – vedėja

El. paštas:  petrasbreimelis@gmail.com
El. paštas: rutag@web.de

Brėmeno LB apylinkė (Bremen)

Brėmeno apylinkė

šiuo metu neveikia

Brėmeno lituanistinė mokykla Varpelis

Jolita Rolf – pirmininkė

Großbeerenstr. 43, 28211 Bremen
Tel.: 0421-33 00 55 75
El. paštas: jolita.rolf@web.de

Centrinė LB apylinkė

Centrinė apylinkė www.vlbe.org

Vokietijos LB Valdyba

Afred Hermann –  pirmininkas

Lorscher Str. 1, 68623 Lampertheim-Hüttenfeld
Tel.: 06256-85 9 818,
Faksas: 06256-85 9 9015
El. paštas: info@vlbe.org

VLB Švietimo komisija

Nariai: Sandra Petraškaitė – Pabst

Eseno-Miulhaimo LB apylinkė (Essen -Mülheim)

Eseno-Miulhaimo apylinkė: www.lietuviai-muelheim.de

Astrida Jasmontienė – pirmininkė

El. paštas: info@lietuviai-muelheim.de

Eseno-Miulhaimo lituanistinė mokykla

Vilma Thunken – vedėja

El. paštas: mokyklele@lietuviai-muelheim.de

Vokietijos liet. r.k. Sielovados

kun.Vidas Vaitiekūnas – vadovas

seelsorge@lietuviai-muelheim.de

Frankfurto LB apylinkė (Frankfurt am Main)

Frankfurto apylinkė

Kęstas Bužinskas – pirmininkas

El. paštas: frankfurtolb@gmail.com

Frankfurto lituanistinė mokykla

Nijolė Balčiūnienė – vedėja

El. paštas: ltmokyklele@googlemail.com
Tel: 0160-96381246
KiTa Rödelheim, Rödelheimer Bahnweg 27, 60489 Frankfurt am Main

Hageno LB apylinkė (Hagen)

Hageno apylinkė

Valdas Jelis – pirmininkas

El. paštas: VaJelis@aol.com
Tel.: 02331-43 532
Corbacher Str. 23, 58135 Hagen

Hamburgo LB apylinkė (Hamburg)

Hamburgo apylinkė: www.hamburgas.de

Lina Jahn – pirmininkė

El. paštas: valdyba@hamburgas.de
Tel.: 0151-10731289

Hamburgo lituanistinė mokykla „Abėcėlė“

Asta Borusevičiūtė – vedėja

El. paštas: asta_bo@yahoo.de

Hanoverio LB apylinkė (Hannover)

Hanoverio apylinkė

Šiuo metu neveikli

Hanoverio lituanistinė mokykla „Pelėdžiukai“

Kristina Rashidi – vedėja

El. paštas: arianrashidi@yahoo.de
Postfach 69 02 31, 30611 Hannover

Kaselio LB apylinkė (Kassel)

Kaselio apylinkė

Rimantas Dailidonis – pirmininkas

Tel.: 0561 50398962
El. paštas: kaselio.bendruomene@gmail.com

Kelno - Bonos LB apylinkė (Köln - Bonn)

Kelno – Bonos apylinkė

El. paštas: kiolnobonoslb@gmail.com
fb.com/kiolnobonos.lietuviai

Kelno – Bonos lituanistinė mokykla „Nemunėlis“

šiuo metu neveikia

Leipcigo LB apylinkė (Leipzig)

Leipcigo apylinkė

Giedre Balčiauskė – pirmininkė

El. paštas: leipcigolb@googlemail.com
Tel. 01577 7383949

Liubeko LB apylinkė (Lübeck)

Liubeko apylinkė www.liubekas.de

Donatas Wegner – pirmininkas

Am Goldberg 5, 23701 Süsel
El. paštas: liubekas@aol.com
Tel.: 04524-706 543

Mainco LB apylinkė (Mainz)

Mainze vėl buriasi lietuviai. Todėl ir čia norima atgaivinti anksčiau veikusią Mainco LB apylinkę. Suinteresuotieji gali kreiptis į iniciatorę
El. paštas: iskudas@gmail.com

Memmingeno LB apylinkė (Memmingen)

Memmingeno apylinkė

Herta Schäle – pirmininkė

Südring 41, 87779 Trunkelsberg
Mob.: 0170-2 979 018

Miuncheno LB apylinkė (München)

Miuncheno apylinkėwww.miunchenas.de

Irma Petraitytė-Lukšienė – pirmininkė

Posdtfach 662310, 81219 München

Miuncheno lituanistinė mokykla

Irma Petraitytė-Lukšienė – vedėja

El. paštas: mokyklele@miunchenas.de

Niurnbergo LB apylinkė (Nürnberg)

Niurnbergo apylinkė www.niurnbergo-lietuviai.de

Kristina Braun – pirmininkė

El. paštas: bmeile@gmx.de
Tel.: 09876 – 9789919
Mob.: 017620736350

Niurnbergo lituanistinė mokykla

Gitana Bielskytė-Elsner – vedėja

El. paštas: gb.elsner@mnet-mail.de
Tel.: 0911 – 5984184
Mob.: 017645535272

Rasštato LB apylinkė (Rastatt)

Rasštato apylinkė

Sergejus August – pirmininkas

Engelstr. 2, 76437 Rastatt
Tel.: 07222-37 686

Romuvos (Hiutenfeldo) LB apylinkė (Hüttenfeld)

Romuvos apylinkė: www.romuva.de

Jurgita N.-Pickel – pirmininkė
Robertas Skukauskas – sekretorius
Darius Šulcas – iždininkas
Ilona Jasinskaitė – narė
Audrius Lazuta – narys

romuva@vlbe.org

Lorscherstr. 1,68623 Lampertheim-Hüttenfeld

Vaikų akademija

vad. Irena Sattler

Saaro krašto LB apylinkė (Saarland)

Saaro krašto apylinkė: www.saarlandas.de

Laima Rui – pirmininkė

Postfach 1161, 66558 Ottweiler
El. paštas: saar.lietuvis@googlemail.com

Saksonijos LB apylinkė (Sachsen)

Saksonijos apylinkė

Šiuo metu neveikli

Zalcgiterio LB apylinkė (Salzgitter)

Zalcgiterio apylinkė

Bronė Modersbach – pirmininkė

Lichtenbergstr. 27, 38226 Salzgitter
Tel.: 05341-659 874

Švetcingeno LB apylinkė (Schwetzingen)

Šiuo metu neveikli

Štutgarto LB apylinkė (Stuttgart)

Štutgarto apylinkė stutgartas.vlbe.org

Litauische Gemeinschaft Ortsverband Stuttgart

Rasa Modic, Agnė Dargienė, Robertas Greičius, Giedrė Sakalauskaitė, Birutė Sakalauskienė

El. paštas: stutgartas@vlbe.org
Tel.: 07144-858969
Finkenstraße 3670199 Stuttgart

Valdyba Štutgarto lituanistinė mokyklėlė „Traukinukas“

Dr. Sandra Petrauskaitė-Pabst – vedėja

Tiuringijos LB apylinkė (Thüringen)

Tiuringijos apylinkė

Šiuo metu neveikli

Tiuringijos lituanistinė mokykla „Tukas“

Jolanta Klement – vedėja

El. paštas: jolantaklement@aol.com

Volfsburgo LB apylinkė (Wolfsburg)

Volfsburgo apylinkė

Bronislavas Bartke – pirmininkas
Loreta Brandes

Alte Handelsstr. 9A
38448 Wolfsburg
Tel.: 05363-705464