Štugarto lietuvių bendruomenės valdyba 2018

Gerbiami Štugarto lietuvių bendruomenės nariai, bendraminčiai, bičiuliai, informuojame, kad kovo 4d. Šutgarto apylinkėje buvo išrinkta nauja valdyba 2018 metams: Agnė Dargienė – Sekretoriavimas/administravimas/korespondencija Asta Totilaitė – Finansai, ansamblio atstovavimas Giedrė Rowohlt – Ansamblio atstovavimas, komunikacija su Forum der Kulturen Ina Vosyliūtė – Liturginių apeigų organizavimas Regina Balčiūnaitė – lituanistinis ugdymas, renginių organizavimas, viešieji ryšiai Papildomos pozicijos/veiklos grupių vadovai: Štutgarto lietuvių […]

Kvietimas į VLB tarybos posėdį [10.03.18, 09.30 val.]

Gerbiami Tarybos nariai,   bendru sutarimu su Vokietijos LB valdyba, remiantis VLB Statuto § 35 straipsniu, bei XXIV lapkričio 19 dienos posėdžio nutarimu, kviečiu Jus į Vokietijos LB antrąjį eilinį posėdį, kuris vyks kovo 10 d. 09:30 val. Hiutenfelde, Romuvos pilies salėje. Remiantis lapkričio 19 dienos nutarimu, į šį poisėdį svečio teisėmis kviečiami visi.   […]