Dėl buvusio VLB pirmininko Antano Šiugždinio bylos informacijos viešinimo

Alfred Hermann VLB pirmininkas Kaip jau yra žinoma, buvusio VLB pirmininko Antano Šiugždinio veiksmai VLB paskatino naująją Vokietijos lietuvių bendruomenės Valdybą (toliau – VLB Valdyba)  kreiptis į teisėsaugą. Iki šiol pateikti A. Šiugždinio ir jo advokato atsakymai buvo abstraktūs ir VLB Valdybos netenkino. Po ilgų pokalbių ir atliktų tyrimų VLB Valdyba kreipėsi į advokatą, kuris […]

Vasario 16‐osios gimnazijos ir jos Kuratorijos reikalu

Vasario 16‐osios gimnazijos ir jos Kuratorijos reikalu Vykstančiose diskusijose dėl Vasario 16‐osios gimnazijos ateities matosi, kad daug kam nėra žinomi mokyklos ir jos Kuratorijos steigimo aplinkybės ir paskirties istorija. Todėl gal bus pravartu nors trumpai ir apie tai pakalbėti. Kai dėl daugumos lietuvių karo pabėgėlių emigracijos į užjūrius Vokietijoje dėl mažo mokinių skaičiaus užsidarinėjo viena […]