Bendruomenės nariais gali būti visi Vokietijoje gyvenantys lietuviai, iš Lietuvos kilę asmenys ir jų šeimos nariai. Nariu tampama, padavus raštišką pareiškimą artimiausiai VLB apylinkės valdybai. Nariais gali būti priimami ir jokiai LB apylinkei nepriklausantys asmenys. Jie įrašomi į Vokietijos LB valdybos sudaromą narių sąrašą. Nariai moka solidarumo įnašą. Šiuo metu jis yra nustatytas taip:

Metams
Suaugusiems        24,00 €
Nedirbantiesiems        12,00 €
Studijuojantiems ir nepasiturintiems               –   €

 

Studijuojantieji ir nepasiturintieji gali būti nuo solidarumo mokesčio mokėjimo atleisti.

Jei norite tapti Vokietijos LB nariu, užpildykite nario pareiškimo anketą ir pasiųskite ją artimiausiai apylinkės valdybai arba tiesiai Vokietijos LB valdybai.

 

[h3]VLB nario pareiskimas[/h3]