VLB-Miuncheno apylinkės metinis susirinkimas ir nauji valdybos rinkimai

Valdybos rinkimai Renkamos valdybos narių pozicijos: pirmininkas/ė, pirmininko pavaduotojas/a, sekretorius/ė, finansininkas/ė, Miuncheno lituanistines mokyklos vadovė/as. Šie asmenys yra atsakingi už VLB Miuncheno apylinkės interesų…

FONDAS VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJAI REMTI DĖKOJA AUKOTOJAMS

FONDAS VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJAI REMTI DĖKOJA AUKOTOJAMS, KURIŲ AUKOMIS GALIMA BUS PAGERINTI VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOS BENDRABUČIO MOKINIŲ BUITĮ. Dainora Kupčinskas 100,00 € Alfred Repsys 400,00 € Andonova Marija 40,00 € Dr.…

“Draugystės tiltas” Hamburge: Programa

,
13-asis Europos lituanistinių mokyklų sąskrydis “Draugystės tiltas” šiemet pirmą kartą atvyksta į Hamburgą. Renginyje laukiame visų: su vaikais ir be jų. Nepraleiskite progos susitikti su lietuviais, gyvenančiais skirtingose…

[Miunchenas] Paskaita ir diskusija: Dvikalbis auklėjimas. Jo ypatumai ir iššūkiai.

Dvikalbis auklėjimas nuo pat ankstyvos vaikystės tėvams yra ne vien malonus savaime suprantamas užsiėmimas, bet tam tikras išbandymas bei atsakingas darbas, reikalaujantis sąmoningo nusistatymo ir kasdienių pastangų: nuolatinio nepertraukiamo…

Antano Škėmos knygos pristatymas

,
Buchpräsentation Antanas Škėma "Das weiße Leintuch" Mittwoch 19 April um 20.30 Uhr Buchhandlung Ocelot Brunnenstraße 181, 10119 Berlin Mitte Im Gespräch mit Sebastian Guggolz Übersetzung und Lesung: Claudia Sinnig Der…

Vaikų vasaros stovykla Vasario 16-osios gimnazijoje

,
DĖMESIO! LIETUVIŲ KILMĖS VAIKŲ VASAROS STOVYKLA VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOJE Š. m. rugpjūčio 13–19 d. Vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje vyks lietuvių kilmės vaikų vasaros stovykla. Stovykloje smagiai praleisime laiką,…

Gintarės Jautakaitės koncertas

,
2017.04.22 Jautakaites koncertas