Johannes Greiner präsentiert das malerische und musikalische Werk des Litauers

In mehrfacher Hinsicht ist das Schaffen des litauischen Künstlers Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) außerordentlich interessant. Wie nur wenige andere Künstler verstand er es, sich in mehr als einer Kunstform auf höchstem Niveau auszudrücken. Er war ein Musiker,  dessen geniale Kompositionen mit denen des gleichzeitig lebenden Alexander Skrjabin verglichen werden können, und er war ein Maler mit einer höchst eigenständigen Bildsprache zwischen Symbolismus und Abstraktion. Der Doppelbegabung des Künstlers entsprechend, wollen wir Čiurlionis zweifach würdigen: Der Vortrag wird in sein Leben und seine Bilder einführen, das Gesprächs-Konzert mit Eurythmie gibt Kostproben seiner Musik und zeigt seine Entwicklung als Komponist auf.

Vortrag & Piano: Johannes Greiner
Eurythmie: Liudmila Troickaja

Johannes Greiner (geboren 1975) ist Pianist, Eurythmist, Lehrer, Erwachsenenbildner und Lehrerausbildner. Er arbeitet im Vorstand der Anthroposophischen Gesellschaft in der Schweiz und ist unter anderem Autor von „Es ist alles ganz anders – Beiträge zur Aktualität der Anthroposophie“ (Hamburg 2015) und „Mensch, ich glaube an dich! Terrorismus – ein Erziehungsproblem?“ (Hamburg 2017).
Kontakt: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Thomas Jall, Telefon 0172 974 42 15

BILDBETRACHTUNG & KONZERT MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS
Künstler an der Schwelle zur geistigen Welt kulturwerkflyer

 

Flyer Ciurlionis
Plakat Ciurlionis

Mielieji, kaip jau tikriausiai žinote, jau antri metai Vokietijos Lietuvių Bendruomenės (VLB) Valdyba atlieka išsamų tyrimą, susijusį su finansiniais nusižengimais. VLB valdybos nariai intensyviai gilinasi į paskutinių 5 – 10 metų atliktus finansinius srautus, renka sunkiai prieinamą informaciją bei bendradarbiauja su atitinkamomis institucijomis. Šis tyrimas pareikalavo tiek milžiniškų laiko resursų, tiek ir pagalbos iš ekspertų, galinčių Valdybą konsultuoti specifiniais finansiniais bei teisiniais klausimais. VLB Valdyba praneša, kad labai apgailestauja, kad vis dar negali atskleisti visų tyrimo detalių ir pateikti galutinių vertinimų bei išvadų, kol nebus išaiškintos visos nusižengimų aplinkybės. Išankstinis viešinimas gali pakenkti pačiam tyrimui ir atitinkamų įrodymų rinkimui. VLB Valdyba kol kas negali galutinai įvertinti padarytos tikslios finansinės žalos Vokietijos Lietuvių Bendruomenei, kadangi vykstant tyrimui išaiškėja vis naujų detalių. Dabartinę situaciją taikliai apibūdina VLB pirmininko Alfredo Hermanno citata: „Kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių“.

VLB Valdyba siekia išsiaiškinti visą tiesą su visomis detalėmis, kad visi kaltinimai ir pretenzijos atitinkamam asmeniui ar asmenims būtų paremti faktinėmis aplinkybėmis ir nenuginčijamais įrodymais, o ne prielaidomis ar spėliojimais. Kuomet bus žinomas visas nusižengimų mastas, visa turima tyrimo medžiaga bus atskleista ir Vokietijos lietuvių bendruomenės nariams bei pasaulio lietuviams. Tuo pačiu žinosime, kokios aplinkybės sąlygojo faktą, kad pastebėti nusižengimai liko neatskleisti ilgus metus. Dabartinė VLB Valdyba jau dabar ėmėsi priemonių, kad panašūs atvejai ateityje nebepasikartotų. Norime atkreipti dėmesį, kad šio tyrimo metu atsiradę įtarimai dėl neteisėtai panaudotų Bendruomenės lėšų koncentruojasi į atitinkamą asmenį. Kitų to meto VLB valdybos, VLB Tarybos, VLB kontrolės komisijos ar Fondo Valdybos narių atžvilgiu nusižengimų šiuo metu pastebėta nebuvo. Dabartinei Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkei Daliai Henke norėtume padėkoti už paramą ir pagalbą Vokietijos Lietuvių Bendruomenei.

Fondas Vasario 16 Gimnazijai remti informuoja, kad VLB Tarybos išrinkti naujieji Fondo nariai inicijavo Fondo finansinės veiklos vidinį auditą už praėjusius 10 metų. Audito metu buvo nustatyti grubūs finansinės veiklos Fonde pažeidimai, kuriuos atliko ilgametis Fondo iždininkas A. Šiugždinis. Apie šiuos pažeidimus buvo informuota VLB Taryba ir V-16 Gimnazijos vadovybė. Šiuo metu vidinis Fondo finansinės veiklos tyrimas yra baigtas. Antanui Šiugždiniui yra ruošiamas civilinis ieškinys dėl Fondui padarytos finansinės žalos atlyginimo, kuri siekia virš 19.000,- €, neįskaitant procentų ir išlaidų, atsiradusių vykdant tyrimą.

Vasario 16-osios vadovybė, susipažinusi su Fondo pateiktomis išvadomis, taip pat inicijavo papildomą patikrinimą, skirtą išsiaiškinti, ar Gimnazijos lėšos nebuvo panaudotos ne pagal paskirtį būtent tuo metu, kuomet A. Šiugždinis oficialiai buvo įdarbintas Vasario 16 Gimnazijoje. Kol kas jokių finansinių manipuliacijų pastebėta nebuvo.

Paradoksalu, bet tiek 2016 metais išrinkta nauja VLB Taryba bei Valdyba, tiek nauji Fondo nariai, kurie ir inicijavo šiuos tyrimus ir jau spėjo išsiaiškinti daugelį finansinių nusižengimų, susiduria su viešojoje erdvėje skleidžiama dezinformacija ar šmeižtu tyrimą atliekančių asmenų ar pačio tyrimo eigos atžvilgiu. Tokiu būdu yra bandoma pakenkti ir užkirsti kelią tolesniam tyrimui ir tolesnių nusižengimų atskleidimui, bandant sukompromituoti tyrimą atliekančius asmenis.

Prieš asmenis, kurie viešai skleidžia ar skleis asmeniškai žeidžiančią ir tiesos neatitinkančią informaciją, bus imtasi atitinkamų teisinių priemonių.

Alfredas Hermann – VLB valdybos pirmininkas

Rasa Weiss – Vasario 16-osios Gimnazijos Kuratorijos valdybos pirmininkė

Bronė Lipšienė – Vasario 16-osios gimnazijai remti Fondo valdybos pirmininkė


vlb_pranesimas_spaudai

Mieli Miuncheno Lietuvių bendruomenės nariai, mieli bendruomenės draugai,

kviečiame Jus į Miuncheno lietuvių bendruomenės (MLB) metinį susirinkimą ir naujus valdybos rinkimus š.m. birželio 10 d. 15:00-18:00 val., Dachauerstr. 23/2.OG, Miunchene.

Susirinkimo metu savo veiklos ataskaitą pateiks 2017 m. kadencijos valdyba, taip pat įvyks rinkimai į naują 2018 m. valdybą.

Susirinkime balso teisę turi tik bendruomenės nariai.

Susirinime dalyvauti galima ir svečio teisėmis (be balsavimo teisės): šiuo atveju kviečiame registruotis el. paštu: pirmininkas@miunchenas.de iki 7.6.2018.

Išsamią programą su papildoma informacija rasite prisegtuke.

Kviečiame Jus dalyvauti ir linkėjimai,

Irma Petraitytė-Lukšienė ir MLB valdyba

Kvietimas_MLB metinis susitikimas ir valdybos rinkimai_10.6.2018.

DĖMESIO! Jeigu kas iš Jūsų gavo tokią žinutę, praneškite prašau Alfred Hermann (valdyba@vlbe.org), Vokietijos lietuvių bendruomenės (VLB) pirmininkui. Tai panašu į apgavystę ir nusikalstamą veiklą. Nes nei MLB, nei VLB panašių raginimų per Messengeri ar Whats up programas nesiuntė. Pinigų prašoma prisidengus lietuvių bendruomenės vardu.
Būkite atidūs!

Laba diena, vokietijos lietuviai ir draugiai!

Visai VLB komandai labai svarbu, kad mūsų siunčiama informacija būtų Jums aktuali ir naudinga. Todėl norime paprašyti, kad patvirtintumėte, ar norite ir toliau gauti mūsų naujienlaiškius.

Jei sutinkate toliau gauti Vokietijos lietuvių bendruomenės pranešimus, spauskite čia: https://goo.gl/forms/GJCEYtvQakczomtm2

Nepatvirtinus, nuo šiandien, gegužės 25 d. nebegalėsime Jums siųsti mūsų naujienų.

Siekiant užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugos tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą, patvirtiname, kad Vokietijos lietuvių bendruomenė teikdama informacija, vadovaujasi visais aukščiau išvardintais teisės aktais. Laikantis reglamento nuostatų, patvirtinome privatumo politiką, kurioje aptarti pagrindiniai asmens duomenų apsaugos klausimai, tokie kaip duomenų tvarkymo tikslai, apimtis, saugojimas, teikimas, duomenų subjektų teisės. Visus kviečiame susipažinti su viešai skelbiamu dokumentu:

www.vlbe.org/datenschutzerklarung/

Tikimės, kad ir toliau sėkmingai bendradarbiausime!

Nuoširdžiai jūsų,
Vokietijos lietuvių bendruomenė

VLB „Informacijos“ Nr. 4 (570)

Balandis, 2018

„Informacijos“ – mėnesinis, elektroninis Vokietijos lietuvių bendruomenės leidinys,
unikalus ne tik savo atsiradimo istorija, bet ir faktu, jog tai – vienintelis lietuvių kalba leidžiamas informacinis leidinys Vokietijoje.

Susitikime Lietuvoje liepą
Su Kultūros, Knygos, Jaunimo dienomis, mieli skaitytojai!
Kultūros. Jos sąvoka įrašyta svarbiausiuose šalių įstatymuose – Konstitucijoje. Nepaisant jos plačios sąvokos, kultūra yra. Išdidi budi, kad kiekvienas ieškotų galimybių būti kultūringu ir savo kultūrą puoselėjančiu piliečiu. Jos apstu. Vokietijos lietuviai, net patys to nepastebėdami, užmezgė nuostabius bendradarbiavimo, kultūros sklaidos tinklus su Lietuva.
Knygos. Rašoma. Apie mus visus, apie įvykius, atradimus. Tarp mūsų – apstu rašytojų. Vien keletą jų galime sutikti Hamburgo, Berlyno gatvėse. Žmonių, rašančių savo asmenines knygas, atspindinčias Vokietijos lietuvių veiklą, išties gausu. Su tuo ir sveikinu mūsų knyginę demokratiją!
Jaunimo. Jaunimas lenkia visus medžius, visomis pajėgomis tobulėja, tvirtėja ir ryžtingai eina per pasaulį. Vien Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos organizuotas tradicinis „Idėjų dirbtuvių“ renginys – vienas laukiamiausių ir turinio įdomumu daugelį kitų renginių lenkiantis susitikimas. Jame būrėsi, diskutavo, juokėsi ir planus kūrė lietuvių jaunimas Vokietijoje.
∞∞∞∞∞∞∞
O mes ruošiames. Artėjančiam, 2018 m. liepos 1 d. Vilniaus  rotušės aikštėje įvyksiančiam renginiui „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“. Kaip teigiama PLBE tinklapyje, tai pirmasis renginys Nepriklausomos Lietuvos istorijoje, kai vienu metu, vienoje vietoje susirinkusios atskirų pasaulio kraštų bei valstybių lietuvių bendruomenės Lietuvos visuomenei pristato savo daugiametę lietuvybės puoselėjimo veiklą.
Ir išties tai unikali galimybė Lietuvos visuomenei susipažinti su skirtingose pasaulio šalyse gyvuojančiomis lietuvių bendruomenėmis, jų veikla. Visą dieną Vilniaus Rotušės aikštėje bus atidarytas lietuvių bendruomenių paviljonų miestelis, kuriame sutiksite ir Vokietijos lietuvių bendruomenę!  Čia bus pristatoma lietuvybę puoselėjanti veikla, veikiančios organizacijos. Čia sutiksite ir mane, įteikinėjančią „Informacijas“ išsinešti. Taip, po ilgo laiko mes vėl tapsime spausdintais.
O šiame numeryje ir vėl apstu draugystės, tikėjimo, meilės ir pasitikėjimo. Vieni kitais. Kitaip nebūtų įvykęs istorinis žingnis – Lietuvos šaulių sąjungos padalinio įkūrimas Miunchene. Tai labai svarbus, keturis metus brandintas įvykis, ne tik sustiprinęs Lietuvos-Vokietijos geopolitinius santykius, bet ir mūsų šalies saugumo bei gynybos sritis. Ir visa tai – Vokietijos Lietuvių Bendruomenės narių iniciatyvos ir nuoseklaus darbo rezultatas. Sveikiname Miuncheno LB!
Mes ir vėl šventėme šv. Velykas, kalbėjome apie mums svarbius VLB momentus, kalbinome žymius lietuvius Vokietijoje, džiaugėmės svečiais iš Lietuvos ir pavertėme mūsų gyvenimą užsienyje į vieną didelę šventę.
Kitas numeris – šventinis ir be galo nuostabus. Sujungsime gegužės ir birželio naujienas į vieną ir paskleisime vieną didelę žinią apie mus Lietuvoje gyvenantiems lietuviams. Tesužino apie tai, kad mes neemigravę, ne kitokie. Mes tie patys, lietuviai, tik pasklidę po pasaulį. Ir kiekvienas su žinia.
Gero balandinio numerio skaitymo.
Pagarbiai,
Vokietijos lietuvių bendruomenės „Informacijų“
vyr. redaktorė Evelina Kislych-Šochienė

 Šiame numeryje skaitykite:

 4 psl. IŠKILMINGAI ĮSTEIGTAS LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS PADALINYS MIUNCHENE

14-15 psl. KARŠTAS SAVAITGALIS DIUSELDORFE – LIETUVOS JAUNIMAS VOKIETIJOJE RINKOSI Į „IDĖJŲ DIRBTUVES“

21-22 psl. 

Lietuvių kilmės advokatė C. Rudolf:
„TURIME TĘSTI IŠEIVIŲ IŠ LIETUVOS MISIJĄ“

Skaityti pilną numerį
Mielieji,
Hamburgo lietuvių bendruomenė maloniai Jus kviečia į akustinį Andriaus Mamontovo koncertą Hamburge!
Kada: Gegužės 13ą dieną 19val. (koncerto pradžia 20val.)
Kur: Landhaus Walter, Downtown Bluesclub, Otto-Wels-Straße 2, 22303 Hamburg
Kaina: 22,75€ * /  20€ **  /  18€ ***
** perkart per HLB (rašyti el.laišką į koncertashamburge2018@gmail.com)
*** Hamburgo lietuvių bendruomenės nariams perkant per HLB  (rašyti el.laišką į koncertashamburge2018@gmail.com)

Lauksime Jūsų!