Mieli štutgartiečiai,

pagaliau atsirado puiki galimybė suburti tikrą lietuvišką muzikos ansamblį čia, visai šalia kiekvieno iš mūsų – Štutgarte! Būsimas ansamblio vadovas – talentingas, kūrybingas ir energijos nestokojantis Juozas Vasiliauskis. Tai muzikantas, dainininkas, dirigentas, aranžuotojas, turintis didelę patirtį vadovaujant liaudies ansambliui (7 metai – www.vilnis.net ). Taip pat sukūręs ir vadovavęs vokaliniam instrumentiniam ansambliui „Allegretto“ (10 metų – www.muzikai.lt ). Dainavęs gausybėje kamerinių ir mišrių chorų,12 metų LNOB teatro choro artistas.

Visus norinčius dainuoti, groti ar šokti kviečiame registruotis el. paštu stutgartas@vlbe.org iki š.m. lapkričio 15d. Būtina nurodyti vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (el. paštą, tel. nr.), trumpai parašyti ką norėtumėte ir galėtumėte veikti lietuviškame ansamblyje, kaip dažnai ir kada galėtumėte lankyti susitikimus.

Vėliau, visi užsiregistravę bus kviečiami pirmajam susitikimui su ansamblio vadovu, susipažinimui bei užsiėmimų tvarkaraščio sudarymui.

Susitikimų vieta:
Finkenstraße 36,
70199 Stuttgart

Štutgarto lietuvių bendruomenės valdyba
Sandra, Agnė, Rasa, Birutė, Daiva ir Edgaras

 

Bild: Mike Wheatley

Pamaldu tvarkarastis 11 -12 2014

Lapkričio mėn.

1 d. (šeštadienis – Visi Šventieji)

18:30 val.


 

2 d. (sekmadienis – Mirusiųjų minėjimo diena – Vėlinės)

11:30 val.

Meldžiamės už mirusius artimuosius


 

3 d. (pirmadienis)

18.30 val.

Meldžiamės už mirusius artimuosius


 

19:00 val.

Vėlinių procesija į Hüttenfeldo miestelio kapines

9 d. (sekmadienis – Laterano bazilikos pašventinimas)

9:30 val.

VLB Romuvos apylinkės 60-tųjų įkūrimo metinių minėjimas


angel2

 Gruodžio mėn.

16 d. ir 23 d. (sekmadienis)

Šv. Mišių nebus


 

30 d. (I Advento sekmadienis)

11:30 val.

7 d. (II Advento sekmadienis)

11:30 val.


 

8 d. (pirmadienis – Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas)

18.30 val.


 

14 d. (III Advento sekmadienis)

11:30 val.

Už a†a Andrių Šmitą


 

**********

19.12.2014 – 10.01.2015

Kalėdų atostogų laikas

Linkime Jums Šventų Kalėdų

bei palaimintų 2015 metų.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde,

das neue Tanztheater Projekt der esistso!company EINER IST KEINER entwickelt sich.

Seit einigen Wochen proben wir mit der Tänzerin Marie Theres Zechiel aus Berlin, den Musikern Peter M. Glantz und Michael Fischer und mit dem Kammerchor venti voci aus Braunschweig, und wir sind mit dem Ergebnis bis jetzt glücklich!

Wir würden uns sehr freuen, Sie/Euch bei der Premiere am Donnerstag, den 20. November um 20:00 Uhr begrüßen zu können. Weitere Aufführungen finden am Freitag, den 21. November um 11:00 Uhr und am Samstag, den 22. November um 20:00 Uhr im LOT-Theater, Kaffeetwete 4a, Braunschweig statt.

Karten unter 0531 44064 oder  lot@lot-theater.de  reservieren.

Abendkasse: Eintritt 13 Euro / ermäßigt 5 Euro

Die Karten können Sie auch im Werkstattladen der Lebenshilfe Braunschweig, Kaiserstr. 18 erworben werden

Vorverkauf: 10,- Euro / ermäßigt 5,- Euro

Mit besten Grüßen

esistso!company und Gerda Raudonikis (Tanztheater Kunas Modernus)

Fotos Uwe Brodmann

KVIEČIAME į Vokietijos Lietuvių Bendruomenės darbuotojų suvažiavimą, kuris įvyks š.m. lapkričio  7-9d.

Darb. suvaz. programa2014

Hüttenfeld’e ir kurio metu bus paminėtos VLB Romuvos (Hüttenfeld’o) apylinkės 60-tosios įkūrimo metinės

Į suvažiavimą kviečiami visi Vokietijos LB valdybos bei Tarybos nariai, visų apylinkių pirmininkai su dar vienu apylinkės valdybos nariu, lituanistinių mokyklėlių vadovai, Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos valdyba, Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos, Europos lietuvių kultūros centro, Lietuvių kultūros instituto, Labdaros draugijos, Vokietijos lietuvių katalikų bei evangelikų bažnyčių bei kitų veikiančių organizacijų vadovai.

Suvažiavimas vyks šiuo adresu :

Schloss Rennhof
Lorscherstr. 1
68623 Hüttenfeld

Suvažiavimas yra atviras, jame gali dalyvauti visi bendruomenės nariai

Į suvažiavimą kviečiamiems VLB darbuotojams nakvynė ir maitinimas nemokamas. Kelionės išlaidos nebus apmokėtos.

Kitiems dalyviams mokestis vienam asmeniui:

  • Nakvynė (viena naktis) 15,00€
  • Maistas (viena diena)   22,00€

Dalyvius ir svečius prašome registruotis iki 2014m. lapkričio 3d. adresu:

info@vlbe.org, tel. Nr. +496256/ 8599818

Lauksime Jūsų gausiai atvykstant, kartu džiaugsimės laimėjimais, spręsime ir gvildensime mums rūpimas problemas, numatysime darbo gaires ateičiai, sveikinsime VLB Romuvos apylinkę 60-tųjų įkūrimo metinių proga.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA

P.S.VLB darbuotojų suvažiavimo programą išsiųsime truputėlį vėliau

Vasario 16-osios gimnazijos kuratorija skelbia konkursą

Gimnazijos direktoriaus / direktorės

pareigoms užimti. Darbo pradžia – 2015 m. sausio 2 d.

Vasario 16-osios gimnazija, įsikūrusi Vokietijoje, Hiutenfelde, sėkmingai gyvuoja nuo 1951 metų, nuolatos siekdama užsienyje gyvenantiems lietuvių kilmės vaikams sudaryti sąlygas puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą ir tradicijas bei auklėti juos krikščioniška ir europietiška dvasia. Būdama vienintele lietuviška mokykla vakarų Europoje, Vasario 16-osios gimnazija atlieka neįkainuojamą reprezentacinį darbą Lietuvai.

1999 m. gimnazija įgijo valstybės pripažintos dvikalbės mokyklos statusą, suteikiantį teisę išduoti vokišką brandos atestatą bei ilgainiui užtikrinantį dalinį gimnazijos finansavimą. Po šios reformos lietuvių kilmės mokinių gretas kasmet papildo ir vokiečiai moksleiviai. 2010 metais Vasario 16-osios gimnazijai buvo iškilmingai įteiktas Vokietijos Hesseno žemės švietimo ministerijos gabių vaikų ugdymo sertifikatas.

Šiuo metu gimnazijoje dirba 32 pedagogai, 10 administracinių/ūkinių darbuotojų, mokosi 190 lietuvių bei vokiečių moksleivių. Jaunesniųjų klasių mokiniams dalis mokomųjų dalykų pasirinktinai dėstoma lietuvių arba vokiečių kalba, o vyresniems, šalia vokiškoms gimnazijoms įprastų mokomųjų dalykų, suteikiama galimybė lankyti lietuvių kalbos, literatūros bei Lietuvos istorijos pamokas.

Gimnazijos direktorius turi rūpintis ne tik intelektualiniais, tačiau ir materialiniais bei finansiniais ištekliais, rengti metines mokyklos ir bendrabučio pajamų ir išlaidų sąmatas bei užtikrinti mokyklos valstybinio pripažinimo išlaikymą. Pagal Heseno žemės mokyklų veiklą reglamentuojantį įstatymą, direktorius rūpinasi sėkmingu mokyklos švietėjiškų bei auklėjamųjų tikslų įgyvendinimu. Todėl vienas svarbiausių direktoriaus uždavinių – parengti, tvirtinti, vykdyti bei įvertinti mokyklos veiklos ir švietimo programas. Siekiant sėkmingai atlikti šį uždavinį, direktorius privalo dirbti tikslingai ir iniciatyviai, sugebėti motyvuoti bendradarbius, atsižvelgti į jų poreikius ir lūkesčius bei užtikrinti konstruktyvų iškilusių problemų sprendimą. Kandidatas turėtų siekti ir sugebėti savo veikla įtvirtinti mokyklos profilį, kurio pamatinis tikslas – jos mokinių gerovė.

Direktoriaus pareigoms užimti ieškomas atsakingas asmuo, turintis atitinkamą kvalifikaciją ir patirtį. Atsižvelgiant į ypatingą gimnazijos profilį ir reprezentacinę funkciją, kandidatas privalo puikiai mokėti lietuvių ir vokiečių kalbas. Iš būsimo direktoriaus laukiame demokratinio mokyklos valdymo bei abipusiu pasitikėjimu pagrįstų santykių su pedagoginiu personalu, tėvų komitetu, gimnazijos rėmimo fondu, kuratorija bei Vokietijos lietuvių bendruomene. Taip pat tikimės atvirumo šiuolaikiniams pedagoginiams metodams bei gebėjimo kūrybingai vadovauti dvikalbei mokyklai su bendrabučiu.

Direktoriaus etatui bus taikomas vienerių mokslo metų bandomasis laikotarpis.

Pareiškimus su gyvenimo aprašymu bei motyvaciniu laišku siųskite iki lapkričio 10 d. adresu:

Vasario 16-osios gimnazijos kuratorija
p. Valdui Jeliui
Lorscher Str. 1
D-68623 Lampertheim
Vokietija

arba elektoniniu paštu: kuratorija@litauischesgymnasium.de

Valdas Jelis
Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos valdybos pirmininkas

 

a

Štutgarto lietuvių bendruomenės valdyba
Sandra, Agnė, Rasa, Birutė, Daiva ir Edgaras

 

Ši informacija yra skirta Štutgarto bendruomenės nariams bei asmenims, besidomintiems šios bendruomenės veikla. Jei pageidaujate daugiau nebegauti panašaus turinio informacijos arba norėtumėte ją gauti kitais būdais (pvz. į kitą el. pašto dėžutę), prašome apie tai informuoti el. paštu stutgartas@vlbe.org.

Mieli VLB Tarybos atstovai, Mieli Romuvos apylinkės nariai,

2014 m. spalio 3–5 d. Romuvos pilyje vyks Lietuvos Respublikos ambasadorių ir Europos kraštų lietuvių bendruomenių bei jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavimas. Kartu su Vokietijos lietuvių bendruomene bei LR ambasada Vokietijoje šį renginį organizuoja Vasario 16-osios gimnazija bei Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga.

Į renginį spalio 3 d. 11.30 val. atvyksta ir LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Kviečiame visus dalyvauti sutinkant svečią Romuvos pilies kieme.

Tą pačią dieną 18.00 val. Romuvos pilies salėje ministro garbei ruošiamas priėmimas, į kurį visi mielai kviečiami.

Apie dalyvavimą prašau pranešti el. paštu: sekretariat@litauischesgymnasium.de arba telefonu 06256 859900.

Laukiame atvykstant

Vokietijos lietuvių bendruomenės pirmininkas

Antanas Šiugždinis

Važiuojame į šventę – programa tikrai viliojanti.

VLJS-40-ojo-Gimtadienio-kvietimas-2

Lietuvos piliečiams, gyvenantiems vakarinėje Vokietijos dalyje, Lietuvos užsienio reikalų ministerija kartu su ambasada Berlyne 2014 m. spalio 3-4 dienomis organizuoja konsulinę misiją į Hiutenfelde esančią Vasario 16-osios gimnaziją.

Lietuvos konsulinės misijos Hiutenfelde darbo laikas: spalio 3 dieną nuo 9.00 iki 19.00 val., spalio 4 d. nuo 9.00 iki 16.00 val. Ambasados pareigūnai priims Lietuvos piliečių ir lietuvių kilmės asmenų prašymus dėl paso keitimo ir išdavimo, Lietuvos pilietybės, vaiko gimimo, santuokos sudarymo įtraukimo į apskaitą Lietuvoje ir piliečių, išvykusių iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, gyvenamosios vietos deklaracijas.

Dėl išankstinės registracijos priėmimui prašome rašyti elektroninį laišką į Lietuvos ambasadą Vokietijoje elektroniniu paštu konsulat.de@mfa.lt arba teirautis telefonu +49 30 890 68121, +49 30 89068120, faks. +49 30 89009593. Rašant laišką prašome pateikti kontaktinius ir asmens duomenis (adresą, telefono numerį, aptarnaujamo asmens gimimo datą bei  atvykimo tikslą).

Tiems, kurie jau yra užsiregistravę ir įrašyti išankstiniame sąraše, naujai registruotis nereikia.

Sumokėti už konsulines paslaugas būtina iš anksto (banko pavedimu). Grynųjų pinigų priėmimas misijos metu nėra galimas. Konkretus mokesčio dydis nurodytas Lietuvos ambasados Vokietijoje interneto svetainėje arba asmens prašymu bus pateiktas atsakant į paklausimą elektroniniu paštu ar telefonu.

Atvykdami į priėmimą, Lietuvos piliečiai privalo turėti:

1. Konsulinio mokesčio pervedimo banko kvito kopiją.

2. Apmokėtą voką arba pašto ženklą už 3,60 euro registruoto atgalinio laiško siuntimui. Jeigu prie prašymo pasui gauti pridedami ir kiti prašymai (pvz., dėl vaiko gimimo, santuokos apskaitymo), būtina turėti du pašto vokus atgaliniam siuntimui, nes dokumentų persiuntimas iš skirtingų Lietuvos įstaigų vyksta nevienodu laiku.

Visiems visiems geros valios lietuviams, pas mus Hüttenfelde prasiautė uraganas. Visa Vasario 16-osios Gimnazijos ir pilies parko teritorija tragiškame stovyje. Jau pradėti medžių nuėminėjimo darbai. Išvalyti ir sutvarkyti parkui iki mokslo metų pradžios LABAI REIKALINGA JŪSŲ visų pagalba. Šeštadienį 16.8.14 nuo 10:00 laukiame Jūsų. Jei tik turite pjūklų, grėblių ir 4 rankas ateikite. Po darbų maža agapė.