Sveikinu Jus rengiamoje buvusių Vasario 16 gimnazijos mokinių ir jų draugų internetinėje svetainėje.

Mūsų tikslas – pagaliau suburti buvusius mokinius išsisklaidžiusius po platųjį pasaulį. Ypač, kai sekančiais metais  Gimnazijai sukanka 65 metai.

Todėl nuoširdžiai prašome registruokitės šiame tinklapyje. Paraginkite ir kitus suinteresuotus buvusius mokinius. Turėsite progos pabendrauti su savo draugėm ir draugais, informuosime apie gimnazijos dabartį, šventes, galėsite talpinti savo atsiminimus ir daug ką sugalvosime.

Aš, “der šileris“, administruosiu tik metus www.gimnazistai.de
Savo pageidavimus siųskite man: romas.schiller@t-online.de

Buvusių Vasario 16 gimnazijos mokinių iniciatyvinė grupė (Marina, Raimondas, Romas ir kiti)

Svarstote galimybes grįžti į Lietuvą ir čia pritaikyti įgytas žinias, kompetencijas ir patirtį? Norite įsilieti į darbo rinką Lietuvoje? Užsibrėžtą tikslą pasieksite lengviau, naudodamiesi nemokama darbo biržos paslauga darbo paieškai. Dalyvaukite Talentų banko programoje.

Padėti tapti matomu ir būti pastebėtam – toks yra Talentų banko programos tikslas. Kriterijus atitinkantys CV ne tik skelbiami internete. Aukštos kvalifikacijos specialistų ieškantys darbdaviai nuolat informuojami apie turimą darbo jėgos pasiūlą el. paštu, individualių susitikimų metu ir kitais būdais.

Talentų bankas –  tai aukštos kvalifikacijos specialistų duomenų bazė internete www.ldb.lt.

Talentų bankas padeda darbo ieškantiems specialistams pateikti informaciją apie save bei greičiau susirasti tinkamą darbą, o darbdaviui – greičiau surasti reikalingą aukštos kvalifikacijos darbuotoją.

Tapti Talentų banko dalyviais kviečiami Lietuvoje ar užsienyje įgiję arba siekiantys aukštojo išsilavinimo motyvuoti aukštos kvalifikacijos darbo ieškantys asmenys:

  • darbo ieškantys asmenys, įgiję aukštąjį išsilavinimą ir turintys ne mažesnę nei dvejų metų pageidaujamo darbo patirtį per paskutinius trejus metus;
  • absolventai, įgiję aukštąjį išsilavinimą;
  • paskutinio kurso studentai, atlikę praktiką.

Papildomi reikalavimai Talentų banko dalyviams:

  • labai gerai arba gerai mokėti bent vieną, neįskaitant lietuvių, Europos Sąjungos šalių kalbą;
  • turėti darbo kompiuteriu įgūdžių;
  • lietuvių kalba pateikti aiškų išsamų, gramatinių klaidų neturintį prisistatymą, pagrindžiantį savo motyvaciją, įgytas kompetencijas ir socialinius įgūdžius.

Instrukciją kaip paskelbti duomenis Talentų banke, daugiau informacijos rasite internete: www.ldb.lt/talentubankas

Darbo birža siūlo didžiausią šalyje laisvų darbo vietų duomenų bazę. Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje www.ldb.lt veikia nemokama darbo paieškos ir pasiūlos sistema bei teikiamas platus paslaugų spektras darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams.

Kvietimas tapti Talentu banko programos dalyviu

Brangūs viso pasaulio kauniečiai,

 

Įvairios aplinkybės lėmė, kad šiuo metu Jūs savo kasdienį gyvenimą susiejote su kitais kraštais ir miestais. Tačiau esu tikras, kad didelė dalis Jūsų nepamirštate Kauno kaip gimtojo ar studijų miesto, kaip miesto, kuriame užaugote ar augo Jūsų vaikai.

Mes irgi nenorime Jūsų užmiršti! Žinau, kad didelė dalis Jūsų grįžta į gimtinę Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų laikotarpiu. Tad kviečiu Jus į susitikimą š. m. gruodžio 29 d. 13 val. garbingiausioje miesto vietoje Kauno rotušėje.

Gražiame būryje visi pasidžiaugsime vieni kitų pasiekimais, pakalbėsime apie tai, kas kiekvienam iš Jūsų, išvykusių iš Kauno, labai svarbu ir reikšminga.

Užsiregistruokite http://pasauliokaunietis.kaunas.lt, siųskite žinią apie tai, kokios buvo svarbiausios Jūsų išvykimo iš Kauno priežastys, ką miesto savivaldybė gali ir turi nuveikti, kad kauniečiai nepriimtų lemtingo sprendimo palikti gimtinės. O jeigu jau priėmė, kad padirbėję svetur sugrįžtų namo.

Tie, kurie iš Kauno išvykote seniau, tikiu, turėjote progų įsitikinti: gyvenimas gimtinėje pastebimai keičiasi, – gražėja, gerėja. Tad kviečiu ir Jus kartu su visais kauniečiais kurti kuo gražesnį, turtingesnį mūsų mylimą, senolių gintą ir brangintą miestą Kauną.

 

 

Nuoširdžiai,

Andrius Kupčinskas

Kauno miesto meras

Spalio 25. – lapkričio 2. dienomis Nürnberg’e vyks paroda „Consumenta“.

(www.consumenta.de)

Šiais metais pirmą kartą bus „Nürnberg International“. Pagrindinė jos  idėja – tai įvairių bendruomenių, jų veiklos ir šalies pristatymas. Tai puiki proga Niurnbergo bendruomenėms pristatyti save, o kartu ir savo šalį, jos gamtą, tradicijas, taip pat ir galimybes turizmui, bei tradicinius valgius.

Džiugu pranešti, kad Niurnbergo Lietuvių Bendruomenė taip pat turi galimybę joje sudalyvauti. Nuo 31.10.14 iki 02.11.14 mus galite rasti 4 salėje stende B67.

Lapkričio 1 dieną mūsų stendą aplankys garbės konsulas Bavarijoje p. Wittstock.

Kviečiame ir Jus visus aplankyti parodą ir užsukti į mūsų stendą!

Laukiame, iki!
Niurnbergo Lietuvių Bendruomenė

 

Die Bilder: www.consumenta.de

Mieli štutgartiečiai,

pagaliau atsirado puiki galimybė suburti tikrą lietuvišką muzikos ansamblį čia, visai šalia kiekvieno iš mūsų – Štutgarte! Būsimas ansamblio vadovas – talentingas, kūrybingas ir energijos nestokojantis Juozas Vasiliauskis. Tai muzikantas, dainininkas, dirigentas, aranžuotojas, turintis didelę patirtį vadovaujant liaudies ansambliui (7 metai – www.vilnis.net ). Taip pat sukūręs ir vadovavęs vokaliniam instrumentiniam ansambliui „Allegretto“ (10 metų – www.muzikai.lt ). Dainavęs gausybėje kamerinių ir mišrių chorų,12 metų LNOB teatro choro artistas.

Visus norinčius dainuoti, groti ar šokti kviečiame registruotis el. paštu stutgartas@vlbe.org iki š.m. lapkričio 15d. Būtina nurodyti vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (el. paštą, tel. nr.), trumpai parašyti ką norėtumėte ir galėtumėte veikti lietuviškame ansamblyje, kaip dažnai ir kada galėtumėte lankyti susitikimus.

Vėliau, visi užsiregistravę bus kviečiami pirmajam susitikimui su ansamblio vadovu, susipažinimui bei užsiėmimų tvarkaraščio sudarymui.

Susitikimų vieta:
Finkenstraße 36,
70199 Stuttgart

Štutgarto lietuvių bendruomenės valdyba
Sandra, Agnė, Rasa, Birutė, Daiva ir Edgaras

 

Bild: Mike Wheatley

Pamaldu tvarkarastis 11 -12 2014

Lapkričio mėn.

1 d. (šeštadienis – Visi Šventieji)

18:30 val.


 

2 d. (sekmadienis – Mirusiųjų minėjimo diena – Vėlinės)

11:30 val.

Meldžiamės už mirusius artimuosius


 

3 d. (pirmadienis)

18.30 val.

Meldžiamės už mirusius artimuosius


 

19:00 val.

Vėlinių procesija į Hüttenfeldo miestelio kapines

9 d. (sekmadienis – Laterano bazilikos pašventinimas)

9:30 val.

VLB Romuvos apylinkės 60-tųjų įkūrimo metinių minėjimas


angel2

 Gruodžio mėn.

16 d. ir 23 d. (sekmadienis)

Šv. Mišių nebus


 

30 d. (I Advento sekmadienis)

11:30 val.

7 d. (II Advento sekmadienis)

11:30 val.


 

8 d. (pirmadienis – Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas)

18.30 val.


 

14 d. (III Advento sekmadienis)

11:30 val.

Už a†a Andrių Šmitą


 

**********

19.12.2014 – 10.01.2015

Kalėdų atostogų laikas

Linkime Jums Šventų Kalėdų

bei palaimintų 2015 metų.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde,

das neue Tanztheater Projekt der esistso!company EINER IST KEINER entwickelt sich.

Seit einigen Wochen proben wir mit der Tänzerin Marie Theres Zechiel aus Berlin, den Musikern Peter M. Glantz und Michael Fischer und mit dem Kammerchor venti voci aus Braunschweig, und wir sind mit dem Ergebnis bis jetzt glücklich!

Wir würden uns sehr freuen, Sie/Euch bei der Premiere am Donnerstag, den 20. November um 20:00 Uhr begrüßen zu können. Weitere Aufführungen finden am Freitag, den 21. November um 11:00 Uhr und am Samstag, den 22. November um 20:00 Uhr im LOT-Theater, Kaffeetwete 4a, Braunschweig statt.

Karten unter 0531 44064 oder  lot@lot-theater.de  reservieren.

Abendkasse: Eintritt 13 Euro / ermäßigt 5 Euro

Die Karten können Sie auch im Werkstattladen der Lebenshilfe Braunschweig, Kaiserstr. 18 erworben werden

Vorverkauf: 10,- Euro / ermäßigt 5,- Euro

Mit besten Grüßen

esistso!company und Gerda Raudonikis (Tanztheater Kunas Modernus)

Fotos Uwe Brodmann

KVIEČIAME į Vokietijos Lietuvių Bendruomenės darbuotojų suvažiavimą, kuris įvyks š.m. lapkričio  7-9d.

Darb. suvaz. programa2014

Hüttenfeld’e ir kurio metu bus paminėtos VLB Romuvos (Hüttenfeld’o) apylinkės 60-tosios įkūrimo metinės

Į suvažiavimą kviečiami visi Vokietijos LB valdybos bei Tarybos nariai, visų apylinkių pirmininkai su dar vienu apylinkės valdybos nariu, lituanistinių mokyklėlių vadovai, Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos valdyba, Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos, Europos lietuvių kultūros centro, Lietuvių kultūros instituto, Labdaros draugijos, Vokietijos lietuvių katalikų bei evangelikų bažnyčių bei kitų veikiančių organizacijų vadovai.

Suvažiavimas vyks šiuo adresu :

Schloss Rennhof
Lorscherstr. 1
68623 Hüttenfeld

Suvažiavimas yra atviras, jame gali dalyvauti visi bendruomenės nariai

Į suvažiavimą kviečiamiems VLB darbuotojams nakvynė ir maitinimas nemokamas. Kelionės išlaidos nebus apmokėtos.

Kitiems dalyviams mokestis vienam asmeniui:

  • Nakvynė (viena naktis) 15,00€
  • Maistas (viena diena)   22,00€

Dalyvius ir svečius prašome registruotis iki 2014m. lapkričio 3d. adresu:

info@vlbe.org, tel. Nr. +496256/ 8599818

Lauksime Jūsų gausiai atvykstant, kartu džiaugsimės laimėjimais, spręsime ir gvildensime mums rūpimas problemas, numatysime darbo gaires ateičiai, sveikinsime VLB Romuvos apylinkę 60-tųjų įkūrimo metinių proga.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA

P.S.VLB darbuotojų suvažiavimo programą išsiųsime truputėlį vėliau

Vasario 16-osios gimnazijos kuratorija skelbia konkursą

Gimnazijos direktoriaus / direktorės

pareigoms užimti. Darbo pradžia – 2015 m. sausio 2 d.

Vasario 16-osios gimnazija, įsikūrusi Vokietijoje, Hiutenfelde, sėkmingai gyvuoja nuo 1951 metų, nuolatos siekdama užsienyje gyvenantiems lietuvių kilmės vaikams sudaryti sąlygas puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą ir tradicijas bei auklėti juos krikščioniška ir europietiška dvasia. Būdama vienintele lietuviška mokykla vakarų Europoje, Vasario 16-osios gimnazija atlieka neįkainuojamą reprezentacinį darbą Lietuvai.

1999 m. gimnazija įgijo valstybės pripažintos dvikalbės mokyklos statusą, suteikiantį teisę išduoti vokišką brandos atestatą bei ilgainiui užtikrinantį dalinį gimnazijos finansavimą. Po šios reformos lietuvių kilmės mokinių gretas kasmet papildo ir vokiečiai moksleiviai. 2010 metais Vasario 16-osios gimnazijai buvo iškilmingai įteiktas Vokietijos Hesseno žemės švietimo ministerijos gabių vaikų ugdymo sertifikatas.

Šiuo metu gimnazijoje dirba 32 pedagogai, 10 administracinių/ūkinių darbuotojų, mokosi 190 lietuvių bei vokiečių moksleivių. Jaunesniųjų klasių mokiniams dalis mokomųjų dalykų pasirinktinai dėstoma lietuvių arba vokiečių kalba, o vyresniems, šalia vokiškoms gimnazijoms įprastų mokomųjų dalykų, suteikiama galimybė lankyti lietuvių kalbos, literatūros bei Lietuvos istorijos pamokas.

Gimnazijos direktorius turi rūpintis ne tik intelektualiniais, tačiau ir materialiniais bei finansiniais ištekliais, rengti metines mokyklos ir bendrabučio pajamų ir išlaidų sąmatas bei užtikrinti mokyklos valstybinio pripažinimo išlaikymą. Pagal Heseno žemės mokyklų veiklą reglamentuojantį įstatymą, direktorius rūpinasi sėkmingu mokyklos švietėjiškų bei auklėjamųjų tikslų įgyvendinimu. Todėl vienas svarbiausių direktoriaus uždavinių – parengti, tvirtinti, vykdyti bei įvertinti mokyklos veiklos ir švietimo programas. Siekiant sėkmingai atlikti šį uždavinį, direktorius privalo dirbti tikslingai ir iniciatyviai, sugebėti motyvuoti bendradarbius, atsižvelgti į jų poreikius ir lūkesčius bei užtikrinti konstruktyvų iškilusių problemų sprendimą. Kandidatas turėtų siekti ir sugebėti savo veikla įtvirtinti mokyklos profilį, kurio pamatinis tikslas – jos mokinių gerovė.

Direktoriaus pareigoms užimti ieškomas atsakingas asmuo, turintis atitinkamą kvalifikaciją ir patirtį. Atsižvelgiant į ypatingą gimnazijos profilį ir reprezentacinę funkciją, kandidatas privalo puikiai mokėti lietuvių ir vokiečių kalbas. Iš būsimo direktoriaus laukiame demokratinio mokyklos valdymo bei abipusiu pasitikėjimu pagrįstų santykių su pedagoginiu personalu, tėvų komitetu, gimnazijos rėmimo fondu, kuratorija bei Vokietijos lietuvių bendruomene. Taip pat tikimės atvirumo šiuolaikiniams pedagoginiams metodams bei gebėjimo kūrybingai vadovauti dvikalbei mokyklai su bendrabučiu.

Direktoriaus etatui bus taikomas vienerių mokslo metų bandomasis laikotarpis.

Pareiškimus su gyvenimo aprašymu bei motyvaciniu laišku siųskite iki lapkričio 10 d. adresu:

Vasario 16-osios gimnazijos kuratorija
p. Valdui Jeliui
Lorscher Str. 1
D-68623 Lampertheim
Vokietija

arba elektoniniu paštu: kuratorija@litauischesgymnasium.de

Valdas Jelis
Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos valdybos pirmininkas

 

a

Štutgarto lietuvių bendruomenės valdyba
Sandra, Agnė, Rasa, Birutė, Daiva ir Edgaras

 

Ši informacija yra skirta Štutgarto bendruomenės nariams bei asmenims, besidomintiems šios bendruomenės veikla. Jei pageidaujate daugiau nebegauti panašaus turinio informacijos arba norėtumėte ją gauti kitais būdais (pvz. į kitą el. pašto dėžutę), prašome apie tai informuoti el. paštu stutgartas@vlbe.org.