Kvietimas į seminarą „Aktyvūs kalbos mokymo metodai ankstyvajame amžiuje“